עריכת מהדורה מיוחדת בנושא סייבר

מהדורה מיוחדת בנושא ביטוחי סייבר לעסקים. נכתבה ונערכה עבור מנורה מבטחים, 2018.

הופצה באלפי עותקים בקרב לקוחות מנורה מבטחים.