מוגבלות שכלית-התפתחותית – פיתוח שירותי הרווחה בישראל

סיפור התפתחות שירותי הרווחה בישראל.

ספר עיון מבית איזי שפירא.