מוגבלות וחברה – מחקר ופרקטיקה

מגזין עיוני על מוגבלויות, בעלי מוגבלויות וגישות חברתיות.

מבית איזי שפירא.