מגזין עדיף למעסיקים

מגזין לסוכני ביטוח ופיננסים בנושא פרישה ופנסיה לעובדים. נערך עבור עדיף תקשורת, מאי 2018. הודפס והופץ באלפי עותקים בקרב סוכני ביטוח ופיננסים.